Aktuálně z města

MAPA ONLINE: Kam můžeme v Jihlavě a v rámci okresu

Kam je možné jít na vycházku do přírody a kde už nelze běhat nebo být na výletě? Kde přesně jsou hranice okresu a města Jihlavy? Kde je v noci umožněno vyvenčit psa? Vše uvádíme v názorné a přehledné online MAPĚ ZDE: https://bit.ly/3r41pah Podrobnosti najdete v tiskové zprávě na webu města Jihlava ZDE: https://bit.ly/37UxkSI

Co z mapy například plyne a na co byste si měli dát pozor: Zaběhat si kolem Šacberku, může být problém, je možné, že se budete pohybovat na území obce Hybrálec, naopak výlet do Pávova by měl být bez problémů. Procházka kolem Okrouhlíku možná není, jde totiž o území obce Rančířov. Pokud bydlíte v bytovce v Antonínově Dole, snadno se vám může stát, že například i při venčení psa 500m od domova, překročíte nejenom hranice do sousední obce (Střítež), ale dokonce se budete pohybovat za hranicemi okresu (Havlíčkův Brod).

Zveřejněno do: 28. 3. 2021 18:00  
Aktuality z magistrátu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Radovan Daněk 1. 3. 2021 7:45

Od pondělí 1. března 2021 jsou opět uzavřeny všechny školy včetně mateřských

Vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST dětí ve všech školách. Z tohoto důvodu bude na všech pracovištích ZŠ a MŠ v Jihlavě přerušený provoz. O děti zdravotníků budou pečovat MŠ Mozaika, Erbenova 33 a ZŠ Evžena Rošického.

Musí však jít o nezbytnou péči o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci: bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanců uvedených v § 115 odst. 1 a dalších zaměstnanců v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. Formulář potvrzení od zaměstnavatele lze stáhnout z webu škol nebo z tohoto e-mailu.

Zveřejněno od: 28. 2. 2021 18:30   Zveřejněno do: 28. 3. 2021 18:30  
Aktuality ze škol Platí pro: Celé město
Vytvořil: Radovan Daněk 28. 2. 2021 18:30
Přílohy k hlášení
Přihláška-k-péči.docx Zobrazit

Od 1. 3. 2021 pozor na omezení volného pohybu osob

Mezi krizová opatření přijatá usnesením vlády patří i omezení volného pohybu osob na území České republiky platné s účinností od 1. března do 21. března 2021. Omezení se týká volného pohybu mezi okresy a upravuje mimo jiné i pravidla pro cesty do zaměstnání a další případy opuštění bydliště. Zde nabízíme odpovědi na nejčastější otázky:

***Cestování v rámci okresu

*Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?

NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.

*Pokud půjdu na nákup, lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení?

NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.

*Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.?

ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Venčení psů v noci je do 500 od bydliště.

*Mohu si jít zaběhat?

ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

*Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?

ANO. Mezi městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu.

*Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?

NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.

***Cestování mimo okres

*Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?

Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra.

Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

*Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?

Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

*Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?

NE, nemůžu. Nakupovat mohu pouze v rámci svého okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.

*Mohu jet na svoji chatu/chalupu/ne­movitost, co musím doložit?

Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru. Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.

*Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou, co případně musím doložit?

To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnu sestěhovat na jedno místo.

*Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty?

Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutím příslušného orgánu o střídavé péči.

*Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat oprávněnost své cesty?

Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.

*Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?

Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.

*Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu vadit.

To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

*Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty/sankce?

Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.

*Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?

Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých kapacit.

*Budou kontroly i ve vlacích a autobusech?

Kontroly bude policie zaměřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušování krizových opatření, včetně vlaků a autobusů.

*Jak bude fungovat příměstská doprava, když jezdí i mimo okres?

Vnitrostátní přepravci fungovat mohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některou z výjimek pro pohyb mimo okres.

*Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?

Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.

*Co znamená výjimka v nařízení „Účast na hromadné akci“?

Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VIII tohoto opatření, například významná sportovní utkání.

*Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?

Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možná jen v rámci Vašeho okresu.

*Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě?

Ano, vztahuje se na všechny osoby.

*Vláda důrazně vyzývá zaměstnance k využívání práce na dálku (tzv.home office). Co to znamená?

ANO, vláda vyzývá všechny zaměstnavatele maximálně využívat práci na dálku tam, kde je to alespoň trochu možné. Například v administrativních provozech by se měli vyskytovat jen osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí, jinak by měli zaměstnanci po dobu 3 týdnů pracovat na dálku. Je to jedna z nejefektivnějších cest, jak omezit mobilitu a tedy šíření viru.

*Jak dlouho budou opatření platit?

Opatření budou platit od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021.

Zdroj/edit: KÚ Kraje Vysočina/město Jihlava

Zveřejněno do: 21. 3. 2021 19:00  
Aktuality z magistrátu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Radovan Daněk 28. 2. 2021 18:16

Czech POINT zůstane zavřený i příští týden, uzavírá se také registr vozidel

Pobočka Czech POINT na jihlavské radnici zůstane příští týden stále zavřená, matrika po týdenním uzavření začne vyřizovat pouze neodkladné záležitosti týkající se svateb a narození. Kvůli novým výskytům nemoci covid-19 se příští týden opět uzavře také Registr vozidel I, který řeší například změny vlastníků vozidla, registrování či ztráty vozidel nebo registrační značky.

Více informací najdete v tiskové zprávě zde: https://bit.ly/3cL5606

Zveřejněno od: 7. 2. 2021 10:00  
Aktuality z magistrátu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Aneta Hrdličková 7. 2. 2021 10:00

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Statutární město Jihlava

Telefon: +420 565 591 111
E-mail: epodatelna@jihlava-city.cz
IČ: 00286010
DIČ: CZ00286010
Adresa: Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava 1
Oficiální stránky: https://www.jihlava.cz/

Úřední hodiny

Úřední hodiny (vchod do magistrátu je z Masarykova náměstí 97/1 a z ul. Hluboká 8)
Pondělí: 08:00 – 17:00 hod.
Středa: 08:00 – 17:00 hod.
Pátek: 08:00 – 14:00 hod.
Úřední hodiny jsou shodné ve všech budovách Magistrátu města Jihlavy

Otevírací doba pokladny (vchod z ul. Hluboká 8, 1. patro)
Pondělí: 08:00 – 17:00 hod.
Úterý: 08:00 – 14:00 hod.
Středa: 08:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek: 08:00 – 14:00 hod.
Pátek: 08:00 – 14:00 hod.

MATRIKA (vchod z Masarykova náměstí 97/1, 1. patro)
Pondělí: 08:00 – 17:00 hod.
Úterý: 08:00 – 14:00 hod.
Středa: 08:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek: 08:00 – 11:00 hod.
Pátek: 08:00 – 10:00 hod.

Kontaktní formulář

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací.
  Prosím čekejte...